top of page

67 Hektar

Sunnemo Gård består av 67 hektar mark ca 33 hektar öppna fält i etage med sandjord som innan har varit lösdrift på. 34 ha är skog av olika sorter. Marken ligger i Sunnemo i Värmland och gränsar till Grässjön, Hyttån och Bråndammen.

Gården är uppdelad i olika skiften i byn Sunnemo.

"We have so much abundance here on earth, we just need to open our eyes and see it.
Understand nature and you will be the riches man on earth"

bottom of page